• israelgrants posted an update: 6 years, 5 months ago

    דוד מאיר-אפשטיין מציע שלוש הרצאות וסדנאות חוותיות ומעשיות בגיוס משאבים המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 10:30-13:30 ברחוב עשהאל 11 באבו טור בירושלים.

    הסמינרים מיועדים גם לאנשים שכבר עובדים בתחום וגם למעוניינים להשתלב בתחום גיוס משאבים לעמותות. הסמינרים מתנהלים בעברית, אך ייתנו תרגומים של מונחי מפתח, לכן הם גם מתאימים לאלו שעובדים גם באנגלית עם תורמים בחו”ל